Aanpak calamiteitenonderzoek

Uitgangspunten en visie

Wij voeren gemiddeld 4 ŗ 5 calamiteitenonderzoeken per maand uit. Hierbij gaan wij altijd discreet en zorgvuldig te werk en zijn we zeer alert op het afronden van de werkzaamheden binnen de kritische termijnen. We hanteren een respectvolle houding naar alle betrokkenen, maar we durven ook door te vragen naar dieperliggende oorzaken en mogelijke problemen te benoemen. Een open en objectieve houding is daarbij essentieel.

Walvis ConsultingGroep zet alleen zeer ervaren en wetenschappelijk geschoolde (senior)projectleiders/ onderzoekers in bij het uitvoeren van calamiteitenonderzoek.

Referenties zijn op verzoek beschikbaar.

Download undefinedhier onze whitepaper over het uitvoeren van calamiteitenonderzoeken

Werkwijze calamiteitenonderzoek

Belangrijke onderdelen van het calamiteitenonderzoek zijn het organiseren, opleiden en instrueren van een multidisciplinair team en het regelen van voldoende ondersteuning door het management.

We werken volgens een vast stappenplan:

  1. Samenstellen van het onderzoeksteam en opstellen van het onderzoeksplan
  2. Verzamelen en ordenen van informatie
  3. Afbakenen van het te onderzoeken gebied
  4. Onderzoeken van de feitelijke werkwijzen en protocollen
  5. Identificeren van basisoorzaken
  6. Het classificeren van basisoorzaken
  7. Formuleren van conclusies en aanbevelingen
  8. Opstellen van de onderzoeksrapportage, deze kan tevens gebruikt worden t.b.v. IGZ
  9. Presenteren van de rapportage aan het management en opstellen advies met betrekking tot het formuleren van (verbeter)maatregelen
  10. Evalueren en leren van de gebeurtenissen

Extern voorzitter voor GZ/ Ouderenzorg

Indien uw organisatie zorg verleent aan gehandicapten- of ouderen en er heeft zich een calamiteit voor gedaan waarbij een cliŽnt is overleden, dan eist de IGZ dat er voor de onderzoekscommissie een externe voorzitter wordt aangesteld. Walvis ConsultingGroep heeft ruime ervaring met het voorzitten van onderzoekscommissies en kan de rol van extern voorzitter voor u op zich nemen.

Lees hier meer over de eisen van IGZ voor de GZ/ Ouderenzorg

Meer weten?

Bel ons op telefoonnummer: 085 - 87 80 640
of stuur een e-mail naar: info@walviscg.nl

Wij reageren snel!

Wat anderen zeggen:

"Uw rapportage is duidelijk en geeft mij geen aanleiding tot het stellen van aanvullende vragen. De genomen of te nemen maatregelen zijn navolgbaar. (…) De inspectie wil u hierbij een compliment geven voor de zorgvuldige aanpak van het onderzoek, waarbij de ketenpartners goed zijn betrokken." (brief IGZ, april 2015)

"Ik ben blij met jullie ontspannen en toch gedegen aanpak. Dat maakte het voor de betrokken medewerkers toch net iets minder spannend terwijl jullie wel tot de kern wisten door te dringen."

"Natuurlijk hadden we zelf ook het onderzoek kunnen doen, maar volgens mij halen jullie er toch meer uit en het kost onszelf eigenlijk ook gewoon te veel tijd om het echt goed te doen."