Certificering met Walvis Certificatie

Veel instellingen ervaren de certificatie-audit als een weinig inspirerende gebeurtenis. Het is kostbaar en de meerwaarde is vaak beperkt. Bovendien geeft het altijd weer een boel gedoe en geregel.

Dat moet toch beter kunnen?

Walvis Certificatie certificeert grote en kleine organisaties op een positieve, praktische en betaalbare wijze. Sinds we met certificering zijn begonnen hebben we al bijna 100 zorgorganisaties gecertificeerd op basis van ISO 9001 of NEN-EN 15224. Zonder uitzondering zijn onze opdrachtgevers tevreden over de kwaliteit van onze audits, de betrokken en praktische manier van werken, de korte lijnen, en ook niet onbelangrijk, de certificatiekosten.

Wij zien een audit niet zozeer als een toets of aan een set normen wordt voldaan, maar veel meer als een doorlichting van een organisatie. Wij brengen de sterke en zwakke punten in kaart en geven toepasbare tips en handreikingen. We houden rekening met de context waarin de organisatie opereert en sluiten aan bij de interne ontwikkelingen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de certificatie-audit een stimulerende bijdrage levert aan de ontwikkelingen binnen de organisatie. Iets waar en de organisatie zelf en de cliŽnten van de organisatie veel meer aan hebben.

Meer weten?

Kijk op de undefinedwebsite van Walvis Certificatie.

Bellen naar 085 - 87 80 640 of mailen naar info@walviscg.nl kan natuurlijk ook.