Onze visie op certificatie

Realistisch en praktisch certificeren

Walvis Certificatie is opgericht omdat wij denken dat certificering op een andere, betere manier kan. Veel organisaties ervaren certificatietrajecten als lastig, formalistisch, bureaucratisch en duur. "Het is dat het moet ... anders zouden we het niet doen" is iets wat wij te vaak gehoord hebben. Voor veel kleine en middelgrote organisaties is een certificatietraject vaak een (te) grote investering. Sommige organisaties zien er daarom zelfs maar helemaal van af.

En dat is jammer. Certificatie kan immers wel degelijk een bijdrage leveren aan het goed organiseren van kwaliteit en veiligheid en het stimuleren van klantgerichtheid. En voor veel organisaties is een certificering nog steeds een eis om te kunnen aanbesteden of om gefinancierd te kunnen worden.

Certificatie moet dan ook wat ons betreft voor iedere organisatie die zorgvuldig omgaat met kwaliteitsmanagement en risicomanagement mogelijk zijn, mits aan een aantal eisen wordt voldaan.

Walvis Certificatie helpt daarom graag om certificering betaalbaar, haalbaar en uitvoerbaar te houden.

Onze visie en werkwijze

Walvis Certificatie is gespecialiseerd in het uitvoeren van certificatie-audits, proefaudits en 0-metingen voor organisaties in zowel de non-profit (zorg en welzijn) als de profitsector. Wij zijn een onafhankelijke certificerende instelling die certificaten afgeeft aan instellingen die aantonen dat zij over een effectief werkend kwaliteitsmanagementsysteem beschikken. Daarbij staan wat ons betreft de wensen en verwachtingen van de belanghebbenden voorop en niet de normen. De normen helpen alleen maar om kwaliteit systematisch te organiseren en te (laten) toetsen.

Wij zien een certificatie-audit dan ook vooral als een middel om zichtbaar te maken hoe de kwaliteit is georganiseerd en waar een organisatie trots op mag zijn. Maar we maken ook zichtbaar waar nog mogelijkheden tot verbetering liggen om zo nog betere bedrijfsresultaten te kunnen realiseren. Bij de start van de certificatie-audit staan we daarom uitgebreid stil bij wat de organisatie voor haar klanten wil betekenen. Welke verwachtingen, wensen en eisen hebben de klanten? Welke andere belanghebbenden (partners, financiers, leveranciers, etc.) zijn er en wat willen zij van de organisatie? Wat wil de organisatie zelf betekenen? Welke strategie hanteert de organisatie? Dit wordt dan de basis van de certificatie-audit. Met andere woorden: we onderzoeken vooral in welke mate de organisatie er in slaagt om haar klanten en belanghebbenden van dienst te zijn en de eigen strategie te realiseren.

Meerwaarde certificering door Walvis Certificatie

Walvis Certificatie onderscheidt zich van andere certificerende instellingen. Wij hebben zo onze eigen ideeŽn over kwaliteit, kwaliteitsmanagement en certificering:

  • Kwaliteit is niet zorgen dat de papieren op orde zijn. Kwaliteit is wat ons betreft zorgen dat er waarde wordt gecreŽerd voor cliŽnten en andere belanghebbenden. Die waardecreatie vindt plaats door wensen en verwachtingen van belanghebbenden te vertalen naar beloften en afspraken en door te zorgen dat die beloften en afspraken worden waargemaakt.
  • Een kwaliteitsmanagementsysteem is geen doel op zich, maar een praktisch hulpmiddel om systematisch en georganiseerd  klantwaarde te creŽren.
  • Niet de kwaliteitsnorm waarop wordt gecertificeerd is leidend, maar de visie op kwaliteit van de organisatie en de vertaling daarvan naar het zorgbeleid en de zorgprocessen. Sturen op prestaties en resultaten is wat ons betreft hierbij een belangrijke insteek.
  • Beheersing van het werk vindt alleen waar zinvol of vereist plaats met behulp van protocollen en voorschriften. Idealiter vindt beheersing en borging vooral plaats door te werken aan de professionaliteit van het management en de zorgprofessionals en door het bijhouden van resultaten.
  • Wij auditten altijd op een waarderende, positieve en pragmatische wijze. De audit vindt plaats in een prettige, ongedwongen sfeer en wij helpen zo om ‘kwaliteit’ weer alledaags, leuk en stimulerend te maken.
  • Doordat onze auditoren ook werkzaam zijn als consultant en trainer zijn zij sociaal vaardig en hebben zij oog voor de praktijk waarmee zorginstellingen te maken hebben. Zij begrijpen wat haalbaar en realiseerbaar is en zij kunnen de normeisen (de systeemwereld) op een praktische manier verbinden aan de dagelijkse praktijk (de leefwereld).
  • Onze adviseurs zijn regelmatig betrokken bij het implementeren van slimme en slanke kwaliteitsmanagementsystemen en het stimuleren van het kwaliteitsdenken bij managers en medewerkers. Op basis van hun ervaring denken zij mee met de organisatie en geven daar waar nodig praktische tips en adviezen die de organisatie zelf kan uitvoeren.

Ons kernteam

Omdat wij net als u kwaliteit en professionaliteit belangrijk vinden werken wij alleen met senior auditoren die bewezen hebben dat zij deskundig en ervaren zijn en die voldoen aan de eisen van de IRCA (The International Register of Certificated Auditors). 

 

Kijk hier voor meer informatie.

Meer weten?

Bel ons op telefoonnummer: 085 - 87 80 640
of stuur een e-mail naar: info@walviscg.nl

Wij reageren snel!