ISO voor Zorg en Welzijn

ISO voor Zorg en Welzijn: prettig alternatief voor HKZ

ISO voor Zorg en Welzijn (ISO 15224) is een nieuwe kwaliteitsnorm voor zorg- en welzijnsinstellingen die in 2012 is uitgebracht. Voor veel organisaties biedt dit nieuwe kansen!

Het betekent namelijk dat er eindelijk een volgende stap gezet kan worden als het gaat om meer praktische vormen van kwaliteitszorg.

We mogen inmiddels concluderen dat HKZ een aantal organisaties zeker geholpen heeft om kwaliteitsmanagement systematischer aan te pakken, maar helaas blijkt ook dat HKZ inmiddels voor veel medewerkers en leidinggevenden synoniem is met 'regeltjes, regeltjes' en 'het moet nu eenmaal van de HKZ'.

En dat is best jammer, want een goed kwaliteitsmanagement systeem draagt bij aan het centraal zetten van de cliŽnt en het op een gestructureerde manier leveren van goede zorg- en dienstverlening.

ISO voor Zorg en Welzijn

ISO 15224 stimuleert cliŽntgerichte kwaliteitszorg zonder bureaucratie

Kwaliteitskenmerken staan centraal in ISO 15224

ISO voor Zorg en Welzijn (ISO 15224) heeft als belangrijkste kenmerk dat de interpretatie van normeisen en de specifieke invulling van het managementsysteem een verantwoordelijkheid is van de instelling zelf. De organisatie bepaalt op basis van de behoeften van haar belanghebbenden (cliŽnten, personeel, partners, financiers, etc.), wat de belangrijkste kwaliteitskenmerken zijn en welke doelstellingen zij daar aan verbindt.

ISO 15224 geeft ruimte voor eigen ambities en speerpunten die passen bij wat de cliŽnten willen

De organisatie heeft daardoor, veel meer dan binnen de HKZ schema’s, de kans om het kwaliteitsmanagementsysteem op maat vorm te geven voor de eigen cliŽnten doelgroep en kan kwaliteit daardoor meer aan laten sluiten bij de eigen ambities en speerpunten zonder te verzanden in bureaucratie.

Voor wie is ISO 15224 interessant?

ISO 15224 kan interessant zijn voor:

  • Instellingen die te maken hebben met meer dan ťťn HKZ-schema
    Er is namelijk ťťn ISO voor Zorg en Welzijn voor alle sectoren. Een overgang van verschillende HKZ-schema's naar ťťn ISO voor Zorg en Welzijn leidt tot een gemakkelijker te beheersen en onderhouden managementsysteem en is veel efficiŽnter om te (laten) auditten.
  • Instellingen met medewerkers en/of leidinggevenden die 'kwaliteit' nu nog als 'bureaucratisch' en 'gedoe' ervaren
    Door het kwaliteitsmanagement systeem in te richten aan de hand van relevante kwaliteitsprincipes bestaat er de mogelijkheid om (binnen wet- en regelgeving) onzinnige regeltjes af te schaffen en kwaliteit terug te geven aan de werkvloer.
  • Instellingen die ook buiten Nederland actief zijn, of deel uitmaken van een internationale keten
    ISO voor Zorg en Welzijn is een internationaal geaccepteerde norm die dus ook in het buitenland ergens voor staat.
  • Instellingen die een eenvoudig en praktisch kwaliteitsmanagementsysteem willen of die een nieuwe fase in willen met kwaliteit


Alternatief voor ISO voor Zorg en Welzijn: ISO 9001

U hoeft niet te kiezen voor certificatie op basis van ISO voor Zorg en Welzijn. U kunt namelijk ook kiezen voor ISO 9001.

Lees hier meer over ISO 9001 versie 2015.

Wilt u een eerlijk, onafhankelijk en objectief advies over ISO voor Zorg en Welzijn of ISO 9001?

Wilt u vrijblijvend en kosteloos van gedachten wisselen over uw situatie en wilt u weten of ISO voor Zorg en Welzijn een meerwaarde oplevert voor uw organisatie?

Bel ons gerust op telefoonnummer: 085 - 87 80 640
of stuur een e-mail naar: info@walviscg.nl

Op zoek naar een betaalbare en praktische certificerende instelling voor
ISO 15224 of ISO 9001?

Kijk dan eens bij onze zusterorganisatie, Walvis Certificatie.
Walvis Certificatie voert als onafhankelijke CI regelmatig certificatie-audits uit voor ISO 15224, ISO 9001 en ISO 14001.

MEER INFORMATiE

Artikel 'ISO voor Zorg en Welzijn is beschikbaar' gaat wat meer in op het begrip 'kwaliteitskenmerken'

Artikel 'ISO of toch weer HKZ?' gaat in op de verschillen tussen HKZ, ISO 9001 en ISO voor Zorg en Welzijn.

Artikel in KIZ: Naar een slim en slank managementsysteem (PDF)

 

 

 

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen? Een offerte aanvragen? Bel of mail ons!

085 87 80 640

Ontvang ca. 8x per jaar onze Walvisgeluiden met praktische informatie en tips

Als bonus ontvangt u het e-book 'Praktisch Kwaliteismanagement', 60 pagina's boordevol tips en informatie over veiligheid, kwaliteit, audits en nog veel meer.