Slim en Slank
kwaliteitsmanagement

Een kwaliteitssysteem dat klantwaarde creŽert

Stelt u zich eens een kwaliteitsmanagementsysteem voor dat helpt om ...

 • echte kwaliteit te leveren in plaats van papieren kwaliteit
 • de cliŽnt daadwerkelijk centraal te stellen
 • medewerkers weer enthousiast te maken voor hun vak en voor het leveren van kwalitatief goede zorg
 • afscheid te nemen van overbodige regels en protocollen door gericht te sturen op resultaten en verbeteringen

"Dat klinkt goed! Wat is er voor nodig om dat te bereiken?"

Een Slim en Slank ('lean') systeem

Een Slim en Slank (lean) kwaliteitsmanagementsysteem helpt om zonder al te veel regels en documenten de klantwaarden en klantbeloften en de ambities van de organisatie te realiseren. Ook een Slim en Slank kwaliteitsmanagementsysteem is certificeerbaar op basis van HKZ, ISO 9001 of ISO voor Zorg en Welzijn!

Hoe komen we tot een Slim en Slank kwaliteitsmanagement systeem?

 1. We stellen de klantwaarde en klantbeloften vast voor cliŽnten, medewerkers, partners.
 2. We maken afspraken over hoe we de klantwaarden en klantbeloften zichtbaar kunnen maken.
 3. We stellen vast via welke processen we de klantwaarden en klantbeloften realiseren.
 4. We inventariseren de risico's in deze processen en maken afspraken hoe we deze risico's kunnen beheersen.
 5. We maken de processen 'lean en mean'. Overbodige handelingen en documenten kunnen veelal zonder probleem er uit.
 6. We optimaliseren waar nodig de kritische kwaliteitsinstrumenten, zoals de systeembeoordeling, de interne audit, de klachtenprocedure, het afhandelen van incidenten, etc.
 7. We schonen het huidige gedocumenteerde kwaliteitsmanagement systeem op.
 8. Tot slot doen we een laatste check we of we aan relevante eisen van de HKZ, ISO voor de zorg, PREZO, of welke kwaliteitsnorm dan ook hebben voldaan.

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen? Een offerte aanvragen? Bel of mail ons!

085 87 80 640

Ontvang ca. 8x per jaar onze Walvisgeluiden met praktische informatie en tips

Als bonus ontvangt u het e-book 'Praktisch Kwaliteismanagement', 60 pagina's boordevol tips en informatie over veiligheid, kwaliteit, audits en nog veel meer.