Externe audit

Externe audit ten behoeve van ISO of HKZ?

Als zorginstelling beschikt u waarschijnlijk over een gecertificeerd kwaliteitsmanagement systeem. Dat betekent dat periodiek de certificerende instelling langs komt om te toetsen of u nog steeds aan de normeisen voldoet.

Maar wees eens eerlijk: levert de certificatie-audit nog wel voldoende meerwaarde? Of is het steeds meer een terugkerende kostenpost? Bent u het zat dat steeds weer wordt gecontroleerd of aan de normteksten wordt voldaan zonder dat er echt oog is voor de kwaliteit en veiligheid?

Het kan ook anders. Onze zusterorganisatie Walvis Certificatie verzorgt externe audits voor een vriendelijke prijs, waarbij het vooral gaat om hoe uw instelling invulling geeft aan het zorgbeleid. Helpt het kwaliteitsmanagement systeem om goede en veilige zorg te leveren? Ervaren uw cliŽnten goede zorg?

Ook voor startende zorginstellingen

Een startende zorginstelling heeft vaak maar zeer beperkte middelen. Toch moeten zij ook voldoen aan de eisen van de zorgkantoren. Een externe audit door een grote certificerende instelling is dan vaak te duur en ook niet altijd direct geschikt voor een kleine, startende instelling.

Walvis Certificatie beschikt over ruime ervaring in het begeleiden van kleine, startende zorginstellingen bij het opzetten en implementeren van een kwaliteitsmanagement systeem. Steeds vaker voeren wij ook externe audits voor kleine instellingen uit.

Werkwijze en uitgangspunten

Voorafgaand aan de audit wordt besproken wat uw instelling wil betekenen voor uw klanten. Veelal is dit geformuleerd in een zorgvisie en een zorgbeleid. Deze zorgvisie en het zorgbeleid zijn het uitgangspunt bij de externe audit. Natuurlijk wordt daarbij ook aandacht geschonken aan de eisen van de normen (HKZ of ISO) en van wet- en regelgeving, maar die beschouwen we dan wel in het licht van de zorgvisie en het zorgbeleid. De normen worden als het ware vertaald naar uw specifieke situatie. Iedere instelling is tenslotte weer anders!

Walvis Certificatie werkt altijd objectief en onafhankelijk. De auditoren zijn getraind om op een waarderend wijze in te zoomen op de punten waar het echt om gaat: leveren van kwaliteit!

Wilt u een eerlijk, onafhankelijk en objectief advies?

Wilt u weten of het door ons laten uitvoeren van een externe audit een meerwaarde oplevert voor uw organisatie?

Bel ons gerust op telefoonnummer: 085 - 87 80 640
of stuur een e-mail naar: info@walviscg.nl

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen? Een offerte aanvragen? Bel of mail ons!

085 87 80 640

Ontvang ca. 8x per jaar onze Walvisgeluiden met praktische informatie en tips

Als bonus ontvangt u het e-book 'Praktisch Kwaliteismanagement', 60 pagina's boordevol tips en informatie over veiligheid, kwaliteit, audits en nog veel meer.