HKZ certificering

HKZ certificering: we zijn er al weer een behoorlijke tijd aan gewend. Inmiddels beschikken vele instellingen in de Zorg en Welzijn dan ook over een kwaliteitsmanagementsysteem welke is gebaseerd op de HKZ-normen, ook wel HKZ-certificatieschema's genoemd. Deze HKZ-certificatieschema's worden met een zekere regelmaat aangepast of geactualiseerd.

Inmiddels zijn vele HKZ-schema's aangepast naar een nieuwe versie. Wat is er nieuw of veranderd? Waar moet u op letten bij HKZ certificering of hercertificering? Hoe behoudt u het HKZ-certificaat?

HKZ certificering

Walvis helpt om te voldoen aan de nieuwste HKZ-eisen

De aanpassingen in ISO 9001:2015 leiden tot een behoorlijk aantal aanpassingen in de HKZ-normen. Sommigen zijn klein (zoals een  verschuiving van de ene rubriek naar de andere), anderen zijn meer in het oog springend:

  • Nieuw is dat de organisatie moet nadenken over haar omgeving (contextanalyse). Welke interne en externe factoren zijn van invloed op het bereiken van de doelen?
  • Belanghebbenden en hun behoeften en verwachtingen moeten worden vastgesteld.
  • Risico-analyse op proces- en strategisch niveau. Waar liggen de kansen en wat zijn mogelijke bedreigingen? 
  • Geen verplichte gedocumenteerde procedures meer, maar wel zorgen dat uitkomsten van processen goed worden geregistreerd. De resultaten tellen!

Aan de slag met de HKZ-wijzigingen 2015-2016

De bovenstaande punten zijn leidend bij het definiŽren, inrichten en aanpassen van het kwaliteitsmanagementsysteem. Wij helpen u om de vertrekpunten op een goede manier uit te voeren. Dat kan bijvoorbeeld door het verzorgen van een MT-sessie waarbij het volgende aan bod komt:

  • Toelichting op de normeisen
  • Inventariseren van het  hoofddoel van de organisatie: voor wie zijn wij er en waar staan wij voor?
  • Context-analyse: bepalen welke (externe en interne) ontwikkelingen van invloed gaan zijn op de organisatie en de mogelijkheid om de doelstellingen te kunnen bereiken.
  • Belanghebbenden-analyse: bepalen wie de belanghebbenden van de organisatie zijn (cliŽnten, artsen, medewerkers, financier, wetgever) en welke verwachtingen die partijen hebben.
  • Risico-analyse: Welke thema’s dienen terug te komen in het strategisch plan (kansen) en wat vormt een bedreiging voor het bereiken van de doelstellingen (risico’s)? Welke processen zijn kritisch en welke resultaten moeten aantoonbaar bereikt worden?
  • Directie-beoordeling nieuwe stijl: hoe voeren we de directie-beoordeling/ systeembeoordeling op een zinvolle en strategische wijze uit?
HKZ certificering

HKZ wijzigingen als gevolg van ISO 9001:2015

In de nieuwe ISO 9001:2015 ligt de focus op de risico’s en de kansen van een organisatie. De norm stelt minder eisen aan het beschrijven van processen, maar biedt juist handvatten om ervoor te zorgen dat het kwaliteitssysteem echt gaat leven binnen de organisatie. Ook wordt er een beroep gedaan op het management om na te denken over zaken alswaarom doen we de dingen zoals we die doen? Wat zijn de maatschappelijke ontwikkelingen? Waar zitten de risico’s en de mogelijkheden?

undefinedLees verder

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen? Een offerte aanvragen? Bel of mail ons!

085 87 80 640

Ontvang ca. 8x per jaar onze Walvisgeluiden met praktische informatie en tips

Als bonus ontvangt u het e-book 'Praktisch Kwaliteismanagement', 60 pagina's boordevol tips en informatie over veiligheid, kwaliteit, audits en nog veel meer.