ISO als prettig alternatief voor HKZ

ISO 9001 of ISO 15224: kwaliteit zonder gedoe

Sinds enige tijd is het mogelijk om te kiezen voor een (gecertificeerd) kwaliteitsmanagementsysteem op basis van ISO 15224 (ISO voor Zorg en Welzijn), of nog simpeler, op basis van ISO 9001. Zo is het voor de nieuwste ISO 9001 (versie 2015) bijvoorbeeld helemaal niet meer verplicht om nog schriftelijke procedures of een kwaliteitshandboek te hebben.

Inmiddels hebben diverse organisaties zonder problemen de overstap gemaakt van HKZ naar ISO.

Lees undefinedhier meer over de meerwaarde van ISO 15224 ten opzichte van HKZ.

Lees undefinedhier alles over ISO 9001, versie 2015.

Overstappen op ISO 9001:2015?

Geen probleem! Wij helpen u bij de overstap naar ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 kent bij het opbouwen en inrichten van het kwaliteitsmanagementsysteem de volgende vertrekpunten:

 • De context waarin de organisatie opereert (extern en intern) moet in beschouwing worden genomen (ISO 4.1)
 • Belanghebbenden en hun behoeften en verwachtingen moeten worden vastgesteld (ISO 4.2)

Deze 2 vertrekpunten zijn leidend bij het definiëren, inrichten en aanpassen van het kwaliteitsmanagementsysteem. Wij helpen u om de vertrekpunten op een goede manier uit te voeren. Dat kan bijvoorbeeld door het verzorgen van een MT-sessie waarbij het volgende aan bod komt:

 • Toelichting op de normeisen
 • Inventariseren van het  hoofddoel van de organisatie: voor wie zijn wij er en waar staan wij voor?
 • Context-analyse: bepalen welke (externe en interne) ontwikkelingen van invloed gaan zijn op de organisatie en de mogelijkheid om de doelstellingen te kunnen bereiken.
 • Belanghebbenden-analyse: bepalen wie de belanghebbenden van de organisatie zijn (cliënten, artsen, medewerkers, financier, wetgever) en welke verwachtingen die partijen hebben.
 • Risico-analyse: Welke thema’s dienen terug te komen in het strategisch plan (kansen) en wat vormt een bedreiging voor het bereiken van de doelstellingen (risico’s)?
 • Directie-beoordeling nieuwe stijl: hoe voeren we de directie-beoordeling/ systeembeoordeling op een zinvolle en strategische wijze uit?

Indien gewenst kunnen wij ook de certificatie-audit voor u laten uitvoeren door Walvis Certificatie. U bent dan verzekerd van een praktische en plezierige certificatie-audit.

Meer weten: kijk op Walvis Certificatie.nl

Voor wie is ISO 9001 of ISO 15224  interessant?

ISO 9001 of ISO 15224 kan interessant zijn voor:

 • Instellingen die te maken hebben met meer dan één HKZ-schema
  Er is namelijk één ISO norm voor alle sectoren en soorten organisaties. Een overgang van verschillende HKZ-schema's naar één ISO norm leidt tot een gemakkelijker te beheersen en onderhouden managementsysteem en is veel efficiënter om te (laten) auditten.
 • Instellingen met medewerkers en/of leidinggevenden die 'kwaliteit' nu nog als 'bureaucratisch' en 'gedoe' ervaren en het kwaliteitsdenken willen stimuleren
  Door het kwaliteitsmanagement systeem in te richten aan de hand van relevante kwaliteitsprincipes bestaat er de mogelijkheid om (binnen wet- en regelgeving) onzinnige regeltjes af te schaffen en kwaliteit terug te geven aan de werkvloer.
 • Instellingen die ook buiten Nederland actief zijn, of deel uitmaken van een internationale keten
  De ISO normen zijn een internationaal geaccepteerd, ze staan dus ook in het buitenland ergens voor.
 • Instellingen die een eenvoudig en praktisch kwaliteitsmanagementsysteem willen of die een nieuwe fase in willen met kwaliteit
ISO

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen? Een offerte aanvragen? Bel of mail ons!

085 87 80 640

Ontvang ca. 8x per jaar onze Walvisgeluiden met praktische informatie en tips

Als bonus ontvangt u het e-book 'Praktisch Kwaliteismanagement', 60 pagina's boordevol tips en informatie over veiligheid, kwaliteit, audits en nog veel meer.