Medewerkerstevredenheids-
onderzoek

Een MTO door Walvis

Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van Walvis krijgt u op een gemakkelijke en efficiŽnte manier inzicht in wat er speelt in uw organisatie onder de medewerkers. Walvis beschikt over ruime ervaring in het uitvoeren van praktische en gedegen onderzoeken, waarbij een goede respons wordt gerealiseerd, bruikbare informatie wordt verzamelt en de resultaten zo worden gepresenteerd dat u weet waar u met de minste inspanning de grootste verbeteringen realiseert.

Walvis Onderzoekscentrum

Met ons eigen onderzoekscentrum kunnen wij u digitaal ondersteunen met tevredenheidsonderzoeken en waarderingsonderzoeken bij cliŽnten, medewerkers en partners. Door zoveel mogelijk te werken met digitale onderzoeken, reduceren we de kosten, voorkomen we onnodige papierverspilling en creŽren we een hoge respons.

Wij helpen u met een stapsgewijze aanpak

De onderzoeken, welke door Walvis ConsultingGroep worden uitgevoerd, worden via de volgende onderstaande stappen gerealiseerd:

  1. Gezamenlijke afstemming over doel, verwachtingen, aanpak en werkwijze, wat wilt u en het management weten en laten meten? Wat is een geschikte methode om data te verzamelen ťn een aanzet te maken naar verbeterprojecten?
  2. Uitvoeren onderzoek
  3. Rapporteren van de bevindingen in een duidelijk leesbare rapportage waarin u snel en duidelijk de belangrijkste resultaten ziet en waarin u conclusies en aanbevelingen aantreft
  4. Presenteren van de bevindingen aan het management en OR
  5. Aanzet tot gericht verbetermanagement en klantgerichtheid aan de hand van een concreet opgesteld draaiboek

Meer informatie

Hieronder treft u een klein stukje aan van een (fictieve) rapportage gericht op het in kaart brengen van de medewerkerstevredenheid:

Voorbeeld MTO rapportage (PDF)
(Inhoudsopgave en hoofdstuk 1)

Artikel 'Opvallende resultaten uit MTO's

Aanvullende diensten om kwaliteit tot leven te brengen

Gedragstrainingen

Slim en Slank kwaliteitsmanagement

HKZ certificering en hercertificering

ISO voor Zorg en Welzijn

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen? Een offerte aanvragen? Bel of mail ons!

085 87 80 640

Ontvang ca. 8x per jaar onze Walvisgeluiden met praktische informatie en tips

Als bonus ontvangt u het e-book 'Praktisch Kwaliteismanagement', 60 pagina's boordevol tips en informatie over veiligheid, kwaliteit, audits en nog veel meer.