Whitepaper calamiteitenonderzoek

Op zoek naar praktische informatie en tips voor het uitvoeren van een calamiteitenonderzoek? Download onze whitepaper.

20-02-22

Stakeholdersanalyse volgens ISO:2015 of HKZ:2015

Hoe voer je een zinvolle en praktische stakeholdersanalyse uit? Aan welke partijen moet je denken, wat eist ISO of HKZ nu precies en wat moet je dan vastleggen?

21-10-21

Het nieuwe kwaliteitsdenken

Met de komst van een nieuwe generatie HKZ-schema’s en een nieuwe versie van ISO 9001 is het een goed moment voor bezinning. Want waar ging het eigenlijk allemaal om toen we in de zorg en welzijn aan...

11-07-21

Calamiteitenonderzoek - haal er meer uit

Walvis ConsultingGroep begeleidt veel organisaties bij het uitvoeren van calamiteitenonderzoeken, vaak in de rol van onafhankelijk voorzitter van het onderzoeksteam en schrijver van de...

17-02-21

Risicodenken in HKZ en ISO 9001

In de nieuwe HKZ en ISO-normen neemt het risicodenken een belangrijke plaats in. Maar wat moet er nu precies geregeld worden volgens de normen?

13-02-18
HKZ en ISO

Tot wanneer is ons kwaliteitscertificaat geldig?

Sinds het verschijnen van NEN EN 15224:2017 en de nieuwe ISO 9001:2015 is er soms wat onduidelijkheid over wanneer de lopende certificaten vervallen.

12-02-18
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 download de presentatie

Weten wat ISO 9001:2015 of HKZ aan nieuwe eisen stelt? Download onze presentatie.

26-01-17

Nieuwe trainingskalender

Voor dit jaar zijn de data bekend voor de verschillende Walvis-trainingen. Klik op de link voor de nieuwste trainingskalender.

25-10-16
WKKGZ

Nieuwe wet kwaliteit, klachten en verschillen zorg (Wkkgz)

Op 6 oktober 2015 heeft de Eerste Kamer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. Welke maatregelen moeten zorginstellingen en zorgaanbieders treffen om aan de wet te voldoen?

05-01-16

NEN start met voorbereiding herziening NEN EN 15224

NEN is als gevolg van de de publicatie van ISO 9001:2015 gestart met het herzieningstraject voor NEN EN 15224. NEN biedt de mogelijkheid om commentaar te geven op de norm en om verbeteringen te...

14-12-15

Walvis helpt om te blijven voldoen aan de HKZ-eisen

De aanpassingen in ISO 9001:2015 leiden direct tot aanpassingen in de HKZ-normen. Maar waar te beginnen? Walvis helpt!

01-12-15

ISO 9001:2015 leidt tot wijzigingen in HKZ-schema's

ISO 9001:2015 gaat per direct leiden tot een aantal wijzigingen in de HKZ-normen en biedt mogelijkheden de normering minder gedetailleerd te maken.

24-11-15

Meetbureau niet meer verplicht voor uitvragen van ...

Een belangrijk onderdeel van een kwaliteitsmanagementsysteem is het onderzoeken van de ervaringen en waardering van cliŽnten. Veel instellingen laten dan ook periodiek de cliŽnttevredenheid...

03-11-15

De directiebeoordeling: mag het a.u.b. iets praktischer?

Voor veel organisaties blijft het een lastig iets: de periodieke directiebeoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem. Wat ons betreft mag zo’n directiebeoordeling wel wat praktischer.

28-10-15

Extern voorzitter calamiteitenonderzoek verplicht in GZ en...

Per 1 oktober 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg de eisen gewijzigd met betrekking tot het behandelen van calamiteiten waarbij sprake is van overlijden in de gehandicapten- en...

26-10-15

Overstappen op ISO 9001:2015?

Sinds eind september 2015 is de Nederlandse versie van ISO 9001:2015 verkrijgbaar. In onze ogen een praktische en zinvolle kwaliteitsnorm. Maar wat doe je als je wilt overstappen op deze norm?

05-10-15

ISO 9001:2015 verkrijgbaar

ISO 9001:2015 Nederlandse versie verkrijgbaar bij NEN. Klik op de link voor meer informatie: ISO 9001: 2015

29-09-15
HKZ ISO

ISO 9001: 2015 en HKZ

In 2015 verandert ISO 9001 ingrijpend. Omdat veel HKZ-certificatieschema’s zijn gebaseerd op ISO 9001, is de verwachting dat ook veel HKZ-schema’s aangepast worden.

30-04-15

Optimaliseer het incidenten- proces: denk andersom

Optimaliseer het afhandelen van incidenten met behulp van een aantal handreikingen zoals die zijn beschreven in het boek ‘Verdraaide organisaties’.

06-04-15

ISO voor zorg en welzijn: een verhaal uit de praktijk

Begin 2015 zijn er ongeveer 70 zorg- en welzijnsinstellingen gecertificeerd op basis van ISO 15224. Eťn van hen is Stichting Oosterlengte. Wij waren benieuwd naar hun ervaringen.

01-04-15
ISO 9001 2015

ISO 9001 verandert ingrijpend

In september 2015 wordt de nieuwste versie van ISO 9001 vrijgegeven. Wij zetten de belangrijkste verschillen alvast op een rijtje.

26-02-15

Knelpunten bij een interne audit? Los ze op!

Nagenoeg iedere zorg- of welzijnsinstelling is er mee bekend: de interne audit. Ooit ontstaan als een verplichte HKZ-eis voor certificering ontdekken steeds meer instellingen de meerwaarde van dit...

05-10-14

Incidenten beter analyseren? Wij geven u een paar tips

Onlangs heeft Walvis ConsultingGroep een achttal zorginstellingen gevraagd naar hun ervaring met de incidentencommissie en de analyses en aanbevelingen die de commissies maken. Op basis van de...

05-10-14

De klachtenijsberg: kijk ook eens onder water

Klachtenmanagement blijft voor veel instellingen best een lastig onderwerp. hoe definieer je een klacht, waar trek je de grens, je krijg je meer zicht op informele klachten?

27-01-14

Verbetermaatregelen implementeren

Het vaststellen van de echte oorzaken van een incident of calamiteit is vaak minder makkelijk dan het lijkt. Als het al goed lukt om de oorzaken te achterhalen, zijn we nog maar halverwege ...

27-01-14

ISO voor Zorg en Welzijn nu 'officieel' certificatieschema

Op 4 december 2013 is het certificatieschema voor NEN-EN 15224 (‘ISO voor Zorg en Welzijn’) goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie (RvA).

10-01-14

Van auditbevindingen naar verbeteren: 5 krachten

Goed uitgevoerde audits zijn nog geen garantie voor goed geÔmplementeerde verbetermaatregelen. In dit artikel bespreken we aan de hand van het vijf krachtenmodel van A. Mars mogelijke succesfactoren.

31-10-13

Calamiteitenonderzoek: trap niet in de 5 valkuilen

Het uitvoeren van een goed onderzoek naar de (basis) oorzaken van incidenten en calamiteiten lijkt gemakkelijker dan het is. In dit artikel noemen we vijf valkuilen.

31-10-13

Prestaties VG Kind gedrag (H818 en H822)

Met ingang van 1 januari 2013 is het voor Zorgaanbieders met kinderdagcentra mogelijk om de prestaties VG kind gedrag H818 en H822 te leveren.

23-10-13

Zet de cliŽnt centraal met kwaliteitskenmerken

Door uit te gaan van kwaliteitskenmerken wordt het kwaliteitsmanagementsysteem meer een hulpmiddel om de cliŽnt ‘centraal’ te zetten. Instelling 'het Spel' geeft een voorbeeld.

03-07-13

Haal meer uit de audit met een goed auditprogramma

Helaas halen veel instellingen nog niet het maximale rendement uit de interne audit. Een goed auditprogrammma dat met het management is opgesteld helpt u op weg.

03-07-13

Walvis feliciteert Combiwel met het behalen van ISO 9001

Combiwel behaalt als eerste brede Amsterdamse welzijnsorganisatie het ISO 9001 - certificaat

02-07-13

Draagvlak creŽren

Kwaliteit en veiligheid leidt vaak tot veranderingen in werkwijzen. Veel veranderingen mislukken door te weinig draagvlak. Hoe kun je de acceptatie voor veranderingen stimuleren?

25-03-13

Moeilijke tijden dwingen tot keuzes

Zware tijden vragen om het maken van keuzes het stellen van prioriteiten. Hoog tijd om het kwaliteitsmanagement systeem eens goed tegen het licht te houden. Levert het managementsysteem wel genoeg op...

25-03-13

Een praktische systeembeoordeling

De systeembeoordeling: het blijft vaak lastig. Inmiddels hebben we praktijkervaring kunnen opdoen met een nieuwe praktische insteek.

07-02-13

Kun je een aanspreekcultuur afdwingen?

Een goed functionerend kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem kan niet zonder een adequate aanspreekcultuur. Maar hoe creŽr je die? Wij geven 6 tips om u op weg te helpen

07-02-13

Risicomanagement, passend bij zorg en welzijn

Bij procesbeheersing denken we al gauw aan het beschrijven van de processen. En toch is het de vraag of dit ‘protocolleren’ in alle gevallen de beste oplossing is.

31-01-13
ISO voor Zorg en Welzijn

ISO voor Zorg en Welzijn is er!

Eindelijk, ISO voor Zorg en Welzijn is in oktober beschikbaar gekomen. Maar wat is het verschil met HKZ? Is er een meerwaarde?

01-12-12

Gedragsverandering: een ABC-tje (deel 2)

In de vorige Walvisgeluiden (zomer 2012) hebben we het gehad over het veranderen van gedrag. We hebben toen aangegeven dat gedrag voor zeker 80% bepaald wordt door wat er nŠ het gedrag plaats...

30-11-12

Neem de tijd ... om echt te verbeteren

Tijd? Ik heb helemaal geen tijd” zei de houthakker met de botte bijl. “Zeker niet om op mijn gemak mijn bijl te gaan slijpen, ik moet hakken”. En toch is dat nu net het nut van een kwaliteits-...

18-11-12

Een Slimme en Slanke managementreview? Hoe doe je dat?

De systeembeoordeling (of directiebeoordeling of managementreview) is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsmanagement systeem. Het belang ervan wordt echter nogal eens verschillend ingeschat:...

30-06-12

Het incidentenproces: haal er meer uit!

We zien allemaal wel in dat het belangrijk is om incidenten te signaleren, te melden en af te handelen, maar oei, wat gaat het vaak moeizaam en wat moet je er als leidinggevende en/of...

30-06-12

Gedragsverandering: een ABC-tje (deel 1)

Het invoeren van een kwaliteitsmanagement systeem of veiligheidsmanagement systeem is meer dan het implementeren van een aantal procedures en protocollen. Om kwaliteit en veiligheid echt goed van de...

01-06-12

Competentieontwikkeling en kwaliteitsmanagement gaan hand...

Binnen de wereld van de zorg en welzijn is er een tendens gaande om vraaggerichter en klantgerichter te werken. Het accent in het werken verschuift hiermee van inspanningen en intenties naar sturen...

30-03-12

Stimuleer het kwaliteitsdenken

Veel kwaliteitsfunctionarissen binnen gecertifieerde organisaties worstelen met de vraag hoe ‘kwaliteit’ meer kan gaan leven bij het management en de medewerkers. De ervaring is dat bijna niemand...

30-09-11

Veiligheidsmanagement en risicomanagement: hou het simpel!

Zowel de laatste generatie HKZ schema’s als de norm ‘ISO voor de Zorg’ vereisen een risico-inventarisatie op procesniveau. Veel organisaties worstelen met deze eis. Maar wellicht ontstaat juist door...

30-09-11

Opvallende resultaten MTO's

Zoals u wellicht weet voert Walvis regelmatig onderzoeken uit naar de waardering en beleving van medewerkers binnen organisaties. Die onderzoeken leveren onze opdrachtgevers en ons zelf een schat aan...

30-09-11

Thema gericht auditen

Misschien bent u op zoek naar een nieuwe invalshoek voor het uitvoeren van interne audits. Het auditen van een specifiek thema kan heel zinvol zijn. Denk bijvoorbeeld aan het toetsen van een...

01-07-11

Procesrisico's? Volg ons stappenplan

Het is niet ongebruikelijk dat een organisatie die een kwaliteitssysteem opzet zich in eerste instantie sterk op de norm richt en het zekere voor het onzekere nemend een nogal uitgebreid...

31-03-11
Artikel 1 tot 50 van 53

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen? Een offerte aanvragen? Bel of mail ons!

085 87 80 640

Ontvang ca. 8x per jaar onze Walvisgeluiden met praktische informatie en tips

Als bonus ontvangt u het e-book 'Praktisch Kwaliteismanagement', 60 pagina's boordevol tips en informatie over veiligheid, kwaliteit, audits en nog veel meer.

 

Op zoek naar oude Walvisgeluiden?
Klik op onderstaande afbeelding voor het archief.

Walvisgeluiden