Hoe stimuleer je
het ‘kwaliteitsdenken’?

Veel kwaliteitsfunctionarissen binnen gecertifieerde organisaties worstelen met de vraag hoe ‘kwaliteit’ meer kan gaan leven bij het management en de medewerkers. De ervaring is dat bijna niemand echt warm loopt voor een mooi geschreven kwaliteitshandboek of een goed doordacht protocol. En nog minder mensen zitten te wachten op het moeten invullen van allerlei lijstjes (de kwaliteitsregistraties).

Hoe kan je deze mensen toch wat warmer maken voor ‘kwaliteit’? Of te wel: hoe stimuleer je in je eigen organisatie het ‘kwaliteitsdenken’?

Volgens ons kan dat op verschillende manieren. Sommige organisaties zoeken het in communicatie uitingen, variërend van aansprekende posters (“Kwaliteit is …”) tot muismatten, of gaan nog weer eens uitleggen waarom kwaliteit en het kwaliteitssysteem zo belangrijk is. Weer anderen hebben hun hoop gevestigd op het opnieuw tot leven brengen van iets als een ideeënbus.

Kwaliteit maak je met elkaar

Op zich prima alternatieven, maar het gaat voorbij aan één belangrijk uitgangspunt: kwaliteit ontwikkel en realiseer je in interactie met elkaar, door verbinding met elkaar te maken en met elkaar (liefst in het eigen team) in gesprek te komen en na te denken over een aantal eenvoudige vragen:

  • Hoe definiëren wij in ons team ‘kwaliteit’?
  • Voor wie willen we dit realiseren? Wie zijn onze klanten, en kunnen dat ook interne klanten zijn?
  • Welke thema’s willen we als team het komende jaar op orde hebben om zo gezamenlijk kwaliteit in producten en diensten te realiseren?
  • Waar zijn we nu al goed in en willen we als team graag behouden?
  • Wat willen we het komende jaar concreet verbeteren?

Op basis van deze vragen ontwikkelt het team een eigen kwaliteitsfocus en wordt de eigen verantwoordelijkheid van de professional ten aanzien van kwaliteit gestimuleerd.

Van kwaliteitsfocus naar actie!

Natuurlijk is het wel zaak dat de antwoorden op de bovengenoemde vragen ergens weer terugkomen, bijvoorbeeld in een eigen teamplan of werkplan. Door vervolgens periodiek de acties en de voortgang uit dit plan te bespreken in het team wordt de focus vastgehouden en blijf je als team actief vorm geven aan ‘kwaliteit’.

Misschien denkt u nu ‘maar dat doen we al lang, we betrekken onze medewerkers al met bij het opstellen van een jaarplan’. Gefeliciteerd, dan bent u op de goede weg. De essentie van wat hierboven is beschreven is echter dat we:

  1. De medewerkers actief en gericht bevragen, om vanuit diens professionele ervaring tot gerichte suggesties en acties te komen (proactief), in plaats van deze te laten reageren op een conceptplan (= reactief).

  2. De vragen heel direct in verband brengen met kwaliteitsmanagement waardoor het voor management en medewerkers duidelijk wordt dat kwaliteit en denken in kwaliteit héél veel meer is dan een HKZ-certificaat en een kwaliteitshandboek met procedures en protocollen.

Inmiddels hebben we bij Walvis ruime ervaring opgedaan met deze aanpak en hebben we een goed beeld van wat wel werkt en wat niet. Het is altijd weer leuk om te zien dat het ieder team lukt om - in een bijeenkomst van maximaal 2 uur per team –  antwoorden te geven op bovenstaande vragen om zo werk te maken van kwaliteit. Eigenlijk een hele eenvoudige manier om kwaliteit daar te leggen waar het hoort: bij de professional en dienst leidinggevende.

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen? Een offerte aanvragen? Bel of mail ons!

085 87 80 640

Ontvang ca. 8x per jaar onze Walvisgeluiden met praktische informatie en tips

Als bonus ontvangt u het e-book 'Praktisch Kwaliteismanagement', 60 pagina's boordevol tips en informatie over veiligheid, kwaliteit, audits en nog veel meer.

Op zoek naar praktische informatie en tips?

Klik HIER om u aan te melden voor de Walvisgeluiden!

En ontvang iedere maand tips en informatie om kwaliteit en veiligheid net iets gemakkelijker en leuker te maken!

Als bonus sturen wij u gratis het E-boekje: 'Praktisch Kwaliteitsmanagement',
met 60 pagina's boordevol tips en informatie over kwaliteit, veiligheid, audits en nog veel meer!

Waar kunnen we ú bij helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen over uw situatie en antwoorden krijgen op uw vragen of wilt u een offerte aanvragen?

Stuur een e-mail naar: info@walviscg.nl

 

Neem contact op