Een slimme en slanke
systeembeoordeling?

Leuk, maar hoe doe je dat?

De systeembeoordeling (of directiebeoordeling of managementreview) is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsmanagement systeem. Het belang ervan wordt echter nogal eens verschillend ingeschat: auditoren en kwaliteitsmedewerkers hechten er in het algemeen meer belang aan dan het management.

Het gevolg is dat een systeembeoordeling toch nog vaak als een verplicht nummer wordt ervaren, in plaats van een logische evaluatie van het functioneren van de organisatie en het managementsysteem. Bij een slim en slank kwaliteitsmanagement systeem hoort een slimme en slanke systeembeoordeling. Maar hoe richt je dat handig in?

6 tips voor een slimmere systeembeoordeling:

Tip 1:
Zie de systeembeoordeling als een logisch onderdeel van het beleids- en besturingsproces. Termen als systeembeoordeling of directiebeoordeling helpen hier niet echt aan mee. Het woord managementreview geeft al wat beter aan wat de bedoeling is, maar nog beter zou het zijn als we de systeembeoordeling een gewonere term geven, bijvoorbeeld ‘jaarevaluatie MT’.

Tip 2:
Je kunt zo’n jaarevaluatie natuurlijk helemaal laten voorbereiden en misschien ook wel laten uitvoeren door een kwaliteitsmedewerker, maar daarmee misken je het belang van het instrument en het ‘eigenaarschap’. Veel beter werkt het als de jaarevaluatie wordt voorbereid en uitgevoerd door degenen die verantwoordelijk zijn voor het initiŽren, uitvoeren en dus ook evalueren van het beleid: het management.

Tip 3:
Om de jaarevaluatie goed uit te voeren moeten er concrete gegevens zijn. ISO/HKZ geven daarom aan welke input gebruikt moet worden voor het uitvoeren van de jaarevaluatie. In veel organisaties wordt het lijstje uit de norm als vergaderagenda gebruikt. In plaats daarvan is het ook mogelijk om  de ‘verplichte’ onderwerpen te koppelen aan de beleidsterreinen van de instelling.

Je krijgt dan bijvoorbeeld de volgende indeling:

  • Strategie, met als aandachtpunten: doelrealisatie van het ondernemingsplan of jaarplan, relevante ontwikkelingen, adviezen cliŽntenraad, samenwerking met strategische partners
  • Zorg, met als aandachtspunten: doelrealisatie zorgbeleid en waardering cliŽnten
  • Personeel, met als aandachtspunten: doelrealisatie personeelsbeleid, professioneel handelen medewerkers, eventuele bijzonderheden als verzuim of verloop
  • Facilitair, met als aandachtspunten doelrealisatie facilitair beleid, functioneren kritische leveranciers, eventuele bijzonderheden als huisvesting en onderhoud
  • Kwaliteit en veiligheid, met als aandachtspunten doelrealisatie van kwaliteitsbeleid en veiligheidsbeleid, resultaten van het auditbeleid en eventuele aandachtspunten als klachten en incidenten (aantallen, trends)
  • Overige terreinen als marketing, financiŽn, ICT, vastgoed zijn vanuit de norm geredeneerd niet noodzakelijk om mee te nemen, maar als we kwaliteit vooral definiŽren als het faciliteren en leveren van goede zorg, dan ligt het wel voor de hand om ook deze beleidsterreinen mee te nemen in de jaarevaluatie.

Tip 4:
Idealiter kan aan ieder beleidsterrein een MT-lid worden gekoppeld. Het MT-lid bereid de jaarevaluatie voor (daar kan je een handig format voor maken) en zet de belangrijkste resultaten met conclusies en eventuele verbetersuggesties in dat format. De kwaliteitsmedewerker(s) en of beleidsmedewerkers kunnen hier vaak een goede ondersteunende rol bij vervullen.

Tip 5:
Voor de jaarevaluatie verspreid je de ingevulde formats onder de deelnemers (lees het MT, eventueel aangevuld met de kwaliteitsmedewerker) om vervolgens tijdens de daadwerkelijke jaarevaluatie (en die kan weer heel goed ‘op de hei’ plaatsvinden als onderdeel van een strategiedag) met elkaar de formats door te nemen en daar waar nodig conclusies te trekken en eventuele (verbeter)acties af te spreken.

Tip 6:
Als je de jaarevaluatie goed plant, ligt het voor de hand om de acties op te laten nemen in de jaarplannen van de komende beleidscyclus. En om de samenhang tussen de beleidsinstrumenten te verhogen kan de agenda voor de jaarevaluatie tot op zekere hoogte gebruikt worden als hoofdstukindeling voor jaarplannen. Denk daarbij aan de hoofdstukken: strategie, zorgresultaten, personeel, processen, faciliteiten en kwaliteit/veiligheid.

 

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen? Een offerte aanvragen? Bel of mail ons!

085 87 80 640

Ontvang ca. 8x per jaar onze Walvisgeluiden met praktische informatie en tips

Als bonus ontvangt u het e-book 'Praktisch Kwaliteismanagement', 60 pagina's boordevol tips en informatie over veiligheid, kwaliteit, audits en nog veel meer.

Op zoek naar praktische informatie en tips?

Klik HIER om u aan te melden voor de Walvisgeluiden!

En ontvang iedere maand tips en informatie om kwaliteit en veiligheid net iets gemakkelijker en leuker te maken!

Als bonus sturen wij u gratis het E-boekje: 'Praktisch Kwaliteitsmanagement',
met 60 pagina's boordevol tips en informatie over kwaliteit, veiligheid, audits en nog veel meer!

Waar kunnen we ķ bij helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen over uw situatie en antwoorden krijgen op uw vragen of wilt u een offerte aanvragen?

Stuur een e-mail naar: info@walviscg.nl

 

Neem contact op