Risicomanagement,
passend bij zorg en welzijn

Kwaliteits- en veiligheidsmanagement bestaat voor een groot deel uit risicomanagement. We proberen de processen dan zo te beheersen dat dingen niet mis kunnen gaan. Bij procesbeheersing denken we al gauw aan het beschrijven van de processen. En toch is het de vraag of dit ‘protocolleren’ in alle gevallen de beste oplossing is.

World Trade Center, foto van Rex Features
Risicomanagement

Wacht even, heeft organisatiekundige Henri Mintzberg daar niet allemaal slimme dingen over geroepen?

Mintzberg had het over meerdere manieren om een proces goed te laten verlopen.  In een fabriek waar laag opgeleide mensen werken is het volgens hem verstandig om de werkprocessen gedetailleerd te beschrijven. Maar voor organisaties waar professionals werken is het verstandiger om de bekwaamheid van de medewerkers te borgen en om op resultaten te sturen.

Van een taxichauffeur verwachten we dat hij/zij een rijbewijs heeft (een bekwaamheidseis) en dat we binnen een gewenste tijd van A naar B komen (een resultaatseis).

Laten we hopen dat de chauffeur geen uitgebreide protocollen heeft voor het besturen van de taxi want dan moeten we ons echt zorgen gaan maken. Misschien moeten we in zorg- en welzijnsinstellingen ook wat minder protocolleren en wat meer de beheersing zoeken in het be´nvloeden van bekwaamheden van medewerkers en in het sturen op resultaten.

En nu praktisch

In veel kwaliteits- en veiligheidsnormen staat de eis dat de risico’s van de werkzaamheden in kaart moeten worden gebracht.

Als we die eis nu eens gebruiken om weer eens fris naar ons eigen management systeem te kijken. Dat kan door mensen die betrokken zijn bij een proces te laten brainstormen over de risico’s.

Je kunt daar het beste geen procesbeschrijvingen bij gebruiken want het gaat niet om het papier maar om hoe het proces in werkelijkheid verloopt. Vervolgens vraag je de mensen om per risico te benoemen hoe ernstig het zou zijn als het risico zich voor doet en hoe groot de kans is dat het zich voor doet. Daarna vraag je de deelnemers om van de hoogst scorende risico’s aan te geven of dit risico het beste afgedekt kan worden door het be´nvloeden van de bekwaamheid van de betrokkenen of door het nader beschrijven van het procesverloop of door procesindicatoren en evaluatiemomenten te gaan hanteren.  

En nog een tip, alles komt aan op het concreet maken van de acties. Dus vraag de mensen om bij elke actie aan te geven wat het doel is, hoe dat precies moet worden bereikt, wie dat moeten gaan doen, wanneer en wanneer de verbetermaatregelen getoetst gaan worden.

 

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen? Een offerte aanvragen? Bel of mail ons!

085 87 80 640

Ontvang ca. 8x per jaar onze Walvisgeluiden met praktische informatie en tips

Als bonus ontvangt u het e-book 'Praktisch Kwaliteismanagement', 60 pagina's boordevol tips en informatie over veiligheid, kwaliteit, audits en nog veel meer.

Op zoek naar praktische informatie en tips?

Klik HIER om u aan te melden voor de Walvisgeluiden!

En ontvang iedere maand tips en informatie om kwaliteit en veiligheid net iets gemakkelijker en leuker te maken!

Als bonus sturen wij u gratis het E-boekje: 'Praktisch Kwaliteitsmanagement',
met 60 pagina's boordevol tips en informatie over kwaliteit, veiligheid, audits en nog veel meer!

Waar kunnen we ˙ bij helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen over uw situatie en antwoorden krijgen op uw vragen of wilt u een offerte aanvragen?

Stuur een e-mail naar: info@walviscg.nl

 

Neem contact op