ISO voor Zorg en Welzijn nu
'officieel'

Op 4 december 2013 is het certificatieschema voor NEN-EN 15224 (‘ISO 9001 voor Zorg en Welzijn’) goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie (RvA).

Wat betekent dit?

Vanaf nu kunnen zorg- en welzijnsinstellingen zich laten certificeren op de Europese norm NEN-EN 15224 door Certificerende Instellingen (CI-en) die onder accreditatie zijn bij de RvA. NEN is daarmee erkend als schemabeheerder voor NEN-EN 15224.

Kwaliteit in de zorginstelling

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij elke zorgprofessional. Het is een logisch gevolg dat ook aan de bedrijfsvoering van de zorginstelling als geheel kwaliteitseisen worden gesteld. Ketenzorg, marktwerking en patiėntveiligheid zijn ontwikkelingen die een steeds zwaarder beroep doen op de wijze waarop de zorg is georganiseerd. Met certificatie op deze norm toont de zorg- of welzijnsinstelling aan hun kwaliteitsmanagement op orde te hebben.

Toepassingsgebied

NEN-EN 15224 is van toepassing op verschillende sectoren in de gezondheidszorg, zoals openbare gezondheidszorg, eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en thuiszorg. De norm kan ook worden toegepast op samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen en apotheken of laboratoria.

Schemabeheer

Met deze erkenning van NEN als schemabeheerder voor NEN-EN 15224 is zij nu schemabeheerder voor zowel NEN-EN 15224 als HKZ-schema’s. Voor beiden wordt NTA 8224 gehanteerd. Dit betekent, dat de wijze waarop CI-en het auditproces hebben georganiseerd en bijvoorbeeld de competentie van auditoren wordt vastgesteld hetzelfde is.

Wat betekent 'onder accreditatie'?

CI-en kunnen nu certificaten uitbrengen ‘onder accreditatie’. Dat houdt in dat de RvA controleert of de CI zich houdt aan de afspraken voor het uitvoeren van het certificatieproces en controleert of NEN zich houdt aan haar taken als schemabeheerder.CI-en die een overeenkomst met NEN hebben gesloten mogen het beeldmerk voor NEN-EN 15224 voeren en verplichten zich daarmee accreditatie voor NEN-EN 15224 aan te vragen. Indien ze de accreditatie hebben verkregen is dat terug te vinden op de website van de RvA en te zien aan het beeldmerk van de RvA op de afgegeven certificaten.

 

(Overgenomen van NEN: klik hier voor het volledige artikel op de NEN-website)

Behoefte aan ondersteuning?

Heeft u behoefte om met ons van gedachten te wisselen over ISO voor Zorg en Welzijn? Dat kan. Neem contact met ons op voor een advies of voor nadere informatie.

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen? Een offerte aanvragen? Bel of mail ons!

085 87 80 640

Ontvang ca. 8x per jaar onze Walvisgeluiden met praktische informatie en tips

Als bonus ontvangt u het e-book 'Praktisch Kwaliteismanagement', 60 pagina's boordevol tips en informatie over veiligheid, kwaliteit, audits en nog veel meer.

Op zoek naar praktische informatie en tips?

Klik HIER om u aan te melden voor de Walvisgeluiden!

En ontvang iedere maand tips en informatie om kwaliteit en veiligheid net iets gemakkelijker en leuker te maken!

Als bonus sturen wij u gratis het E-boekje: 'Praktisch Kwaliteitsmanagement',
met 60 pagina's boordevol tips en informatie over kwaliteit, veiligheid, audits en nog veel meer!

Waar kunnen we ś bij helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen over uw situatie en antwoorden krijgen op uw vragen of wilt u een offerte aanvragen?

Stuur een e-mail naar: info@walviscg.nl

 

Neem contact op