Wtza: meldplicht voor zorgaanbieders

Wet toetreding zorgaanbieders

Zoals het er nu naar uitziet vervangt met ingang van 1 januari 2022 de Wtza de Wtzi. 

De Wtza is van toepassing op alle zorgaanbieders die zorg leveren in de zin van de undefinedWkkgz. Dit betreft zowel instellingen als solistisch werkende zorgaanbieders. Nieuw is dat de meldplicht ook gaat gelden voor jeugdhulpverleners die vallen onder de Jeugdwet. 

Doel Wtza

De bedoeling van de Wtza is om de controle en het toezicht op nieuwe en bestaande zorgaanbieders te verbeteren. Er komt daarom een meldingsplicht bij de IGJ via een elektronisch portal. Dit geldt dus voor alle zorgaanbieders die vallen onder de Wkkgz, inclusief jeugdhulpaanbieders en onderaannemers. Let op: het gaat hier om nieuwe n bestaande zorgaanbieders!

Voor zorgaanbieders die optreden als hoofdaannemer komt er een vergunningplicht indien er meer dan 10 zorgverleners voor de zorgaanbieder werken. 

Eerste lijns zorgaanbieders die zorg bieden vanuit de Wlz en/ of Zvw en meer dan 25 zorgverleners hebben zijn verplicht een interne toezichthouder te installeren, welke bestaat uit 3 personen die onafhankelijk kunnen functioneren. 

Verder wordt geeist dat alle zorgaanbieders die onder de Wtza vallen een jaarverantwoording opstellen. Uitgezonderd hiervan zijn solistisch werkende personen en Zzp'ers.

 

Klik undefinedhier om een PDF-overzicht te downloaden

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen? Een offerte aanvragen? Bel of mail ons!

085 87 80 640

Ontvang ca. 8x per jaar onze Walvisgeluiden met praktische informatie en tips

Als bonus ontvangt u het e-book 'Praktisch Kwaliteismanagement', 60 pagina's boordevol tips en informatie over veiligheid, kwaliteit, audits en nog veel meer.

Op zoek naar praktische informatie en tips?

Klik HIER om u aan te melden voor de Walvisgeluiden!

En ontvang iedere maand tips en informatie om kwaliteit en veiligheid net iets gemakkelijker en leuker te maken!

Als bonus sturen wij u gratis het E-boekje: 'Praktisch Kwaliteitsmanagement',
met 60 pagina's boordevol tips en informatie over kwaliteit, veiligheid, audits en nog veel meer!

Waar kunnen we bij helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen over uw situatie en antwoorden krijgen op uw vragen of wilt u een offerte aanvragen?

Bel ons op telefoonnummer:
085 - 87 80 640 of stuur een e-mail naar: info@walviscg.nl

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

Binnen n dag ontvangt u van ons een reactie.

Neem contact op