Veiligheidstrainingen

Veiligheidsmanagement en risicomanagement

Voor Veiligheidsmanagement is het essentieel dat veiligheidsrisico's en andere risico's zijn geïnventariseerd en geanalyseerd en dat deze worden beheerst. Om risico's goed in kaart te brengen en te vertalen naar effectieve beheersmaatregelen zonder daarbij door te schieten in bureaucratisering, is het belangrijk dat medewerkers binnen een organisatie goed opgeleid en getraind zijn in zowel prospectieve risico-inventarisaties (PRI) als retrospectieve risico-inventarisaties (RRI) en in de daarbij behorende analysemethodieken.

Klik om te vergroten: De PRI en RRI in het VMS
Veiligheidsmanagement

Prospectieve risico-inventarisaties

Het toepassen van prospectieve risico-inventarisaties is er op gericht om mogelijke veiligheidsrisico's en andere risico’s in kaart te brengen en om alvast maatregelen te nemen om de risico’s voor de toekomst te managen, te beperken of waar mogelijk te voorkomen.

De meeste HKZ normen vereisen dat risico’s in de kritische processen in kaart zijn gebracht en worden beheerst. Dat kan met de Walvis-Risicokaart, een praktische methodiek die is afgeleid van de 'Safer Light methode'. Maar ook voor risicovolle handelingen of risicovolle situaties kunnen preventieve maatregelen worden bepaald. Voor dit soort risico’s is de ‘Bow Tie’ methode heel geschikt.

Retrospectieve risico-inventarisaties

Retrospectieve risico-inventarisaties zijn er op gericht om calamiteiten, ongevallen, incidenten en andere ongewenste situaties te prioriteren en te analyseren. Het prioriteren wil zeggen dat de ernst van het voorval wordt vastgesteld en de kans op herhaling wordt bepaald, zodat elk voorval de juiste aandacht krijgt.

Voor het analyseren van incidenten is de PRISMA methode heel geschikt. De PRISMA methoden bestaat uit het in kaart brengen van basisoorzaken, het bepalen van verbetermaatregelen om herhaling te voorkomen en het categoriseren van incidenten/voorvallen voor statistische analyse.

Walvis helpt met praktische veiligheidstrainingen

Om veiligheidsmanagement gedegen vorm te geven biedt Walvis verschillende veiligheidstrainingen aan. We maken hierbij onderscheid tussen 'open inschrijvingen'  waar deelnemers van verschillende organisaties aan deel kunnen nemen en 'in company' trainingen. Deze laatste zijn gericht op een team uit één organisatie.

PRISMA

Overzicht trainingen voor
veiligheidsmanagement en risicomanagement

 1. Training 'Oorzaakanalyse met PRISMA in de Praktijk'

  Leer samen met medewerkers uit andere organisaties hoe je eenvoudig basisoorzaken kunt bepalen voor calamiteiten, ongevallen en incidenten
  (open inschrijving)

 2. Training 'Oorzaakanalyse met PRISMA in de Praktijk'

  Leer hoe je met je eigen team basisoorzaken kunt bepalen voor calamiteiten, ongevallen en incidenten
  (in company)

 3. Training 'Risicogericht auditten met het interne auditteam'

  Leer met je eigen auditteam hoe je risico's kunt auditten en hoe je als auditor kunt vaststellen of risico's beheerst worden
  (in company)

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen? Een offerte aanvragen? Bel of mail ons!

085 87 80 640

Ontvang ca. 8x per jaar onze Walvisgeluiden met praktische informatie en tips

Als bonus ontvangt u het e-book 'Praktisch Kwaliteismanagement', 60 pagina's boordevol tips en informatie over veiligheid, kwaliteit, audits en nog veel meer.