Training 'Oorzaakanalyse met PRISMA in de Praktijk'

(in company)

'Praktisch basisoorzaken bepalen voor calamiteiten, ongevallen en incidenten'

Doel:

Het kunnen toepassen van de PRISMA methodiek bij het analyseren van calamiteiten, ongevallen, incidenten en andere ongewenste situaties om zo maatregelen te kunnen nemen om herhaling te voorkomen.

Doelgroep:

 1. Medewerkers zoals bijvoorbeeld Kwaliteits- of Veiligheidsco÷rdinatoren en leden van incidenten-commissies, FOBO-commissies, MIC-commissies, etc. die binnen ÚÚn organisatie de taak hebben of krijgen om basisoorzaakanalyses uit te voeren van calamiteiten, ongevallen, incidenten en andere ongewenste situaties.
 2. Leidinggevenden die actief en gericht aan de slag willen met het verbeteren van het incidentenproces en het uitvoeren van goede basisoorzaakanalyses van calamiteiten, ongevallen, incidenten en andere ongewenste situaties.

Toelichting:

Mede door het invoeren van kwaliteitsmanagementsystemen komen informatiestromen met betrekking tot incidenten, calamiteiten, klachten, audits e.d. binnen veel zorginstellingen steeds beter op gang. Dit type meldingen dient onderzocht te worden zodat maatregelen kunnen worden genomen om herhaling te voorkomen. Het belang hiervan kan nauwelijks overschat worden. Voor het nemen van de juiste maatregelen is het noodzakelijk dat basisoorzaken die ten grondslag liggen aan de ongewenste gebeurtenis bepaald worden.

Het uitvoeren van basisoorzaakanalyses vergt niet alleen kennis van de betreffende methodiek maar ook de vaardigheid in het toepassen ervan. Een veel gemaakte fout is dat het onderzoek niet diep of niet breed genoeg is zodat de basisoorzaken niet boven tafel komen. Daarnaast is er nog al eens sprake van redeneerfouten zoals het veronderstellen van verbanden die niet goed onderbouwd kunnen worden. Bij een goede basisoorzaakanalyse is er sprake van een brede en onbevangen oriŰntatie op de omstandigheden en tevens van zorgvuldig redeneren.

De insteek van Walvis ConsultingGroep bij Prismatrainingen kenmerkt zich door korte theoretische inleidingen met herkenbare voorbeelden, afgewisseld met veel oefenen aan de hand van casu´stiek uit de praktijk. Het trainingsprogramma bestaat uit een eerste trainingsdag (2 dagdelen) waarin de onderwerpen aan de orde komen die nodig zijn om zelfstandig aan de slag te kunnen. Vervolgens gaan de deelnemers ÚÚn of meer basisoorzakanalyses uitvoeren binnen de eigen organisatie. Tijdens een reflectiedagdeel wordt feedback gegeven op het huiswerk en wordt verdieping aangebracht op het geleerde.

Programma en kosten:

 • Het verzamelen van voorbeeldmateriaal als voorbereiding op de eerste trainingsdag.
 • Trainingsdag 1:
  • Inleiding basisoorzaakanalyse.
  • Bepalen topgebeurtenis
  • Uitvoeren onderzoek: houding van de onderzoeker,  gespreksopbouw en gespreksvaardigheden.
  • Opbouwen van de oorzaakboom (oorzaken, onderliggende oorzaken, en-poorten en of-poorten, faal en herstelkant);
  • Basisoorzaken en stopregels;
  • Opbouw van de rapportage;
  • Classificeren van basisoorzaken;
  • Valkuilen bij de basisoorzaakanalyse;
  • Bepalen van verbetermaatregelen;
  • Oefenen in het toepassen van de basisoorzaakanalysemethodiek aan de hand van casu´stiek uit de eigen organisatie.
 • Huiswerk: het toepassen van de methodiek in de eigen organisatie.
 • Reflectie-/ verdiepingsdagdeel: het programma hiervan wordt in onderling overleg bepaald maar bestaat in ieder geval uit feedback op het huiswerk en de gewenste verdieping van de theorie
 • Het programma en de kosten voor deze opleiding worden in onderling overleg vastgesteld aan de hand van een op uw situatie toegespitst offerte.

Offerte aanvragen?

Klik op de link naar het contactformulier en stuur ons zo uw verzoek om meer informatie.

Klik op de link naar offerte om direct een offerte aan te vragen.

Ervaringen van deelnemers:

‘Cursus heb ik als zeer zinvol ervaren, rustige manier van informatie overbrengen was prima. Daarnaast was de informatie ook goed gedoseerd, niet teveel en voor mij zijn de stappen die bij een PRI genomen moeten worden duidelijker geworden’.

'Tijdens de cursus riepen sommige dingen voor mij wel vragen op, met name met betrekking tot de mate van detail die je moet aanhouden en de Bowtie. Ik vond het erg prettig dat de cursisten zelf veel konden uitproberen.'

 

Terug naar het overzicht met Veiligheidstrainingen

Waarmee kunnen we u helpen?

Wilt u kosteloos van gedachten wisselen? Een offerte aanvragen? Bel of mail ons!

085 87 80 640

Ontvang ca. 8x per jaar onze Walvisgeluiden met praktische informatie en tips

Als bonus ontvangt u het e-book 'Praktisch Kwaliteismanagement', 60 pagina's boordevol tips en informatie over veiligheid, kwaliteit, audits en nog veel meer.

Overige veiligheidstrainingen:

 1. PRISMA in de Praktijk

  (open inschrijving)

 2. PRISMA in de Praktijk

  (in company)

 3. Risicogericht auditen 

  (in company)